افت میلیاردی ورود آب به سدها

میزان کاهش ورود آب به مخازن از ابتدای مهرماه امسال تاکنون را ۱۶ درصد اعلام کرد. از ابتدای سال آبی جاری حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور به ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.بر پایه گزارش وزارت نیرو، ورود آب به سدهای بزرگ کشور از ابتدای مهرماه امسال تاکنون ۱۶ درصد کاهش یافته است. بر این اساس،  حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌ اکنون با دو درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد و ۱۷۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که این میزان در زمان مشابه سال گذشته، معادل ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.با توجه به کاهش آورد رودخانه‌ها و افت مخزن سدها در ماه‌ های اخیر، با تنظیم حجم آب خروجی و مدیریت برداشت از سدهای کشور، این حجم از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۹ میلیارد و ۷۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۰.۴ درصد کاهش داشته است.این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.  ظرفیت کلی مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۸.۸ میلیارد مترمکعب بوده که بر این اساس، درصد پُر بودن این مخازن، در زمان حاضر ۴۱ درصد گزارش شده است.

http://www.sarzaminjavid.com/?u=news&ID=664

/ 0 نظر / 23 بازدید